(032) 232-37-35 (приймальня)
(032) 242-58-60 (факс)
Задати запитання

Адреса:
АТ <ОКСІ БАНК>
79019, м.Львів, вул. Газова, 17, Україна

ТОВ „КРЕДИТ РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ”

ТОВ „КРЕДИТ РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ”

ТОВ „КРЕДИТ РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ”, з яким укладений договір доручення №3100/11/2 від 31.10.2017р.

Відомості про кредитного посередника:

 1. 1. Повне найменування юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТ РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ".
 2. 2. Ідентифікаційний код юридичної особи - 41154007.
 3. 3. Місцезнаходження юридичної особи згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
 4. 04080, м.Київ, Подільський район, вулиця Юрківська, будинок 34-А.
 5. 4. Прізвище, ім'я по батькові керівника юридичної особи - кредитного посередника - ОНУФРІЄНКО ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ.
 6. 5. Адреса веб-сторінки кредитного посередника - http://crmc.com.ua/ .
 7. 6. Адреса для отримання поштових повідомлень:
 8. 04080, м.Київ, Подільський район, вулиця Юрківська, будинок 34-А.
 9. 7. Номери телефонів контактних осіб із зазначенням коду міжміського (міжнародного) зв'язку: +380 97 9569926,+380 44 2902500.
 10. 8. Відомості про статус кредитного посередника - Кредитний агент.
 11. 9. Перелік завдань / повноважень, які банк передає своєму кредитному агенту:
  1. а) пошук та залучення Клієнтів, представництво ПАТ «ОКСІ БАНК» (надалі – Довіритель) перед Клієнтами та проведення з ними підготовчої роботи з питань надання Кредитів відповідно до вимог, що встановлюються Довірителем та законодавством, включаючи надання Клієнтам інформації, консультування щодо умов Кредитного продукту Довірителя, порядок його отримання;
  2. б) отримання від Клієнтів оформлених та підписаних анкет-заяв або сканованих копій анкет-заяв на отримання Кредиту;
  3. в) отримання від Клієнтів Згоди на обробку персональних даних згідно зразка або їх сканованих копій, що є Додатком №7 до Договору доручення № 3100/11/2 від 31.10.2017р.;
  4. г) заведення в Програму даних Клієнтів, що вказані останніми в анкеті-заяві або в сканованій копії анкети-заяви на отримання Кредиту;
  5. д) здійснення оцінки та перевірки платоспроможності Клієнта, в тому числі, за допомогою Програми кредитного посередника, формування пропозиції щодо параметрів Кредиту, що може бути наданий Клієнту в рамках кредитного продукту ПАТ «Оксі Банк» та передача результатів перевірки та пропозиції Банку узгодженим каналом зв’язку;
  6. е) здійснювати дії по стягненню строкової заборгованості (заборгованість за отриманими кредитами, строк погашення якої згідно умов Кредитного договору не наступив) з Позичальників, які уклали з Банком Кредитні договори на підставі пропозицій кредитного посередника, здійснених в межах Договору доручення №3100/11/2 від 31.10.2017р., а саме:
   • повідомляти Позичальників з використанням засобів контакту на відстані (телефон, факс, смс) щодо поточного залишку заборгованості по кредитному договору, наявності надходження коштів в погашення заборгованості, про інші відомості, наявні у Повіреного з приводу заборгованості Позичальників;
  7. ж) здійснювати дії по досудовому стягненню простроченої заборгованості з Позичальників Банку, які уклали з останнім договори за участю кредитного посередника, а саме:
   • складати, направляти до Позичальників листи, повідомлення, вимоги, претензії про добровільне погашення простроченої заборгованості, що виникла за Кредитними договорами на рахунок, вказаний Банком, із повідомленням наслідків непогашення заборгованості, включно із можливою загрозою вирішення справи в суді;
   • проводити переговори з Позичальниками з приводу добровільного здійснення останніми погашення простроченої заборгованості, що виникла за Кредитними договорами на рахунок, вказаний Банком, з використанням засобів контакту на відстані (телефон, факс, смс);
   • проводити безпосередні переговори з Позичальниками з питань погашення ними простроченої заборгованості, що виникла за Кредитними договорами, укладеними з Банком.
 12. 10. Відомості про територію, на яку поширюються завдання/повноваження кредитного агента - уся територія України.
 13. 11. Запевнення банку про здійснення перевірки відповідності кредитного посередника вимогам, установленим «Положенням про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування», затвердженого Постановою Правління Національного банку України за №50 від 08 червня 2017р.

ПАТ «ОКСІ БАНК» за результатами здійсненої перевірки підтверджує відповідність кредитного посередника вимогам «Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування», затвердженого Постановою Правління Національного банку України за №50 від 08 червня 2017р., а саме:

 • належність до резидентів України відповідно до Податкового кодексу України;
 • наявність достатнього рівня знань у сфері споживчого кредитування;
 • наявність повної цивільної дієздатності;
 • наявність бездоганної ділової репутації.
Курси
22.07.2019
Купівля Продаж
GBP 30.500 32.500
RUB 0.350 0.410
CAD 18.600 19.900
CHF 25.000 26.400
PLN 6.400 6.820
EUR 28.550 29.020
USD 25.600 25.850
за курс
CAD 100 1977.5030
RUB 100 4.1064
CHF 100 2626.6932
GBP 100 3233.1462
USD 100 2581.5345
EUR 100 2898.0306
PLN 100 680.7523
Купівля
грам 1 грам Зливок
Продаж
грам 1 грам Зливок
Курс НБУ: 37097.9420 грн./ozs
ozs(1 трoйська унція) = 31,1034807г
Купівля
грам 1 грам Зливок
Продаж
грам 1 грам Зливок
Курс НБУ: 413.82 грн../ozs
ozs(1 трoйська унція) = 31,1034807г
за Купівля Продаж
EUR 100 2865.000 2915.000
USD 100 2565.000 2598.000
Новини
 • 19.04.2019 Інформація про загальну кількість акцій

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме станом на 17.04.2019 р. загальна кількість акцій АТ «ОКСІ БАНК» становить 200 000 000 штук, кількість голосуючих акцій АТ «ОКСІ БАНК» становить 200 000 000 штук.

 • 21.03.2019 Інформація про проведення загальних зборів акціонерів

  Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (далі Банк) відбудуться 23.04.2019р. о 15 год. 00 хв. в приміщенні Банку за адресою: Україна, м. Львів, вул. Газова,17, 4-й поверх, кімната для проведення засідань.

 • 12.11.2018 інформація щодо загальних зборів акціонерів

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме: станом на 8.11.2018р. загальна кількість акцій ПАТ «ОКСІ БАНК» становить 200 000 000 штук, кількість голосуючих акцій ПАТ «ОКСІ БАНК» становить 200 000 000 штук.