(032) 232-37-35 (приймальня)
(032) 242-58-60 (факс)
Задати запитання

Адреса:
АТ <ОКСІ БАНК>
79019, м.Львів, вул. Газова, 17, Україна

ТОВ „КРЕДИТ РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ”

ТОВ „КРЕДИТ РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ”

ТОВ „КРЕДИТ РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ”, з яким укладений договір доручення №3100/11/2 від 31.10.2017р.

Відомості про кредитного посередника:

 1. 1. Повне найменування юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТ РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ".
 2. 2. Ідентифікаційний код юридичної особи - 41154007.
 3. 3. Місцезнаходження юридичної особи згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
 4. 04080, м.Київ, Подільський район, вулиця Юрківська, будинок 34-А.
 5. 4. Прізвище, ім'я по батькові керівника юридичної особи - кредитного посередника - ОНУФРІЄНКО ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ.
 6. 5. Адреса веб-сторінки кредитного посередника - http://crmc.com.ua/ .
 7. 6. Адреса для отримання поштових повідомлень:
 8. 04080, м.Київ, Подільський район, вулиця Юрківська, будинок 34-А.
 9. 7. Номери телефонів контактних осіб із зазначенням коду міжміського (міжнародного) зв'язку: +380 97 9569926,+380 44 2902500.
 10. 8. Відомості про статус кредитного посередника - Кредитний агент.
 11. 9. Перелік завдань / повноважень, які банк передає своєму кредитному агенту:
  1. а) пошук та залучення Клієнтів, представництво ПАТ «ОКСІ БАНК» (надалі – Довіритель) перед Клієнтами та проведення з ними підготовчої роботи з питань надання Кредитів відповідно до вимог, що встановлюються Довірителем та законодавством, включаючи надання Клієнтам інформації, консультування щодо умов Кредитного продукту Довірителя, порядок його отримання;
  2. б) отримання від Клієнтів оформлених та підписаних анкет-заяв або сканованих копій анкет-заяв на отримання Кредиту;
  3. в) отримання від Клієнтів Згоди на обробку персональних даних згідно зразка або їх сканованих копій, що є Додатком №7 до Договору доручення № 3100/11/2 від 31.10.2017р.;
  4. г) заведення в Програму даних Клієнтів, що вказані останніми в анкеті-заяві або в сканованій копії анкети-заяви на отримання Кредиту;
  5. д) здійснення оцінки та перевірки платоспроможності Клієнта, в тому числі, за допомогою Програми кредитного посередника, формування пропозиції щодо параметрів Кредиту, що може бути наданий Клієнту в рамках кредитного продукту ПАТ «Оксі Банк» та передача результатів перевірки та пропозиції Банку узгодженим каналом зв’язку;
  6. е) здійснювати дії по стягненню строкової заборгованості (заборгованість за отриманими кредитами, строк погашення якої згідно умов Кредитного договору не наступив) з Позичальників, які уклали з Банком Кредитні договори на підставі пропозицій кредитного посередника, здійснених в межах Договору доручення №3100/11/2 від 31.10.2017р., а саме:
   • повідомляти Позичальників з використанням засобів контакту на відстані (телефон, факс, смс) щодо поточного залишку заборгованості по кредитному договору, наявності надходження коштів в погашення заборгованості, про інші відомості, наявні у Повіреного з приводу заборгованості Позичальників;
  7. ж) здійснювати дії по досудовому стягненню простроченої заборгованості з Позичальників Банку, які уклали з останнім договори за участю кредитного посередника, а саме:
   • складати, направляти до Позичальників листи, повідомлення, вимоги, претензії про добровільне погашення простроченої заборгованості, що виникла за Кредитними договорами на рахунок, вказаний Банком, із повідомленням наслідків непогашення заборгованості, включно із можливою загрозою вирішення справи в суді;
   • проводити переговори з Позичальниками з приводу добровільного здійснення останніми погашення простроченої заборгованості, що виникла за Кредитними договорами на рахунок, вказаний Банком, з використанням засобів контакту на відстані (телефон, факс, смс);
   • проводити безпосередні переговори з Позичальниками з питань погашення ними простроченої заборгованості, що виникла за Кредитними договорами, укладеними з Банком.
 12. 10. Відомості про територію, на яку поширюються завдання/повноваження кредитного агента - уся територія України.
 13. 11. Запевнення банку про здійснення перевірки відповідності кредитного посередника вимогам, установленим «Положенням про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування», затвердженого Постановою Правління Національного банку України за №50 від 08 червня 2017р.

ПАТ «ОКСІ БАНК» за результатами здійсненої перевірки підтверджує відповідність кредитного посередника вимогам «Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування», затвердженого Постановою Правління Національного банку України за №50 від 08 червня 2017р., а саме:

 • належність до резидентів України відповідно до Податкового кодексу України;
 • наявність достатнього рівня знань у сфері споживчого кредитування;
 • наявність повної цивільної дієздатності;
 • наявність бездоганної ділової репутації.
Курси
24.04.2019
Купівля Продаж
CAD 19.050 20.400
RUB 0.350 0.420
CHF 25.100 26.450
GBP 32.600 34.850
PLN 6.700 7.080
USD 26.640 26.820
EUR 29.800 30.110
за курс
CAD 100 1993.1371
RUB 100 4.1837
CHF 100 2616.4486
GBP 100 3471.4477
USD 100 2668.8008
EUR 100 3001.0665
PLN 100 700.1368
Купівля
грам 1 грам Зливок
Продаж
грам 1 грам Зливок
Курс НБУ: 33985.8440 грн./ozs
ozs(1 трoйська унція) = 31,1034807г
Купівля
грам 1 грам Зливок
Продаж
грам 1 грам Зливок
Курс НБУ: 399.12 грн../ozs
ozs(1 трoйська унція) = 31,1034807г
за Купівля Продаж
EUR 100 2975.000 3012.000
USD 100 2660.000 2687.000
Новини
 • 19.04.2019 Інформація про загальну кількість акцій

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме станом на 17.04.2019 р. загальна кількість акцій АТ «ОКСІ БАНК» становить 200 000 000 штук, кількість голосуючих акцій АТ «ОКСІ БАНК» становить 200 000 000 штук.

 • 21.03.2019 Інформація про проведення загальних зборів акціонерів

  Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (далі Банк) відбудуться 23.04.2019р. о 15 год. 00 хв. в приміщенні Банку за адресою: Україна, м. Львів, вул. Газова,17, 4-й поверх, кімната для проведення засідань.

 • 12.11.2018 інформація щодо загальних зборів акціонерів

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме: станом на 8.11.2018р. загальна кількість акцій ПАТ «ОКСІ БАНК» становить 200 000 000 штук, кількість голосуючих акцій ПАТ «ОКСІ БАНК» становить 200 000 000 штук.